Vi har flyttat och finns nu på:

http://www.ashtangayogagavle.se/